şartaşart : təql. Dalbadal açılan güllə, yaxud qamçı səsinə təqlidən deyilir. Boyaboy bir-iki addım atıb, ayağını ağacların və kol-kosun seyrəldiyi yerə basınca şartaşartla onun lap qulağının dibindən bir-iki güllə keçdi. Ə.Əbülhəsən.