saya : sif.
1. Bir rəngdə olan, birrəngli. Saya parça. Saya gülməxmər. // Bu parçadan tikilmiş. Saya paltar. Saya kofta. // Naxışsız, gülsüz. Saya ləçək. Saya şal. – [Rüstəm] sətin köynəyi büzməli tumanın içinə salıb, üstündən göy saya jaket geymiş Tellini acıqlıacıqlı süzdü. M.İbrahimov.
2. Mürəkkəb olmayan, sadə. Saya naxış. Saya ilgək vurmaq.
3. Sadə. Saya adam.