şikayətnamə : is. [ər. şikayət və fars. ...namə] Yazılı şikayət.