sirk : [lat. circus – dairə]
1. Akrobatlıq, canbazlıq, ekvilibristika, heyvanat və s. kimi tamaşaları özündə birləşdirən teatr sənəti növü. Sirkə tamaşa etmək. Sirki sevmək. – ..Elə haman gün Qarabağın qoca və cavan bəyləri “Sirk”də əvvəlimci cərgədə oturub sirk qızlarına .. tamaşa eləyirdilər. C.Məmmədquluzadə.
2. İncəsənətin bu növünü nümayiş etdirməklə məşğul olan tamaşa müəssisəsi. Sirkdə işləmək. // Tamaşaçıların yerləşməsi üçün amfiteatr şəklində sahəsi olan bina. Böyük sirk maneji. – Oyunlar çox vaxt .. Nikitin qardaşlarının sirkində.. və bir neçə bu kimi yerlərdə gedirdi. S.Rəhman.