şöbə : is. [ər.]
1. Bir idarənin, təşkilatın və ya müəssisənin bölməsi, hissəsi. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsi. // Bir sistem daxilində ayrıca idarə, təşkilat və s. Milis şöbəsi. Rabitə şöbəsi. Trestin rayon şöbəsi.
2. Fakültə mənasında. Universitetin hüquq şöbəsi. Biologiya şöbəsi. – Ancaq arzusuydu oxumaq onun; Tarix şöbəsində darülfünunun. B.Vahabzadə.
3. mus. Hissə, parça mənasında. “Mayeirast” dan sonra gələn növbəti şöbə “Hüseyni” dir. Ü.Hacıbəyov.