ştof : is. [alm.] Mebel üzünə çəkmək və ya pərdə üçün ağır yun və ya ipək parça.