şühudi : sif. [ər.] dilç. Felin iki keçmiş formasından birinin adı. Şühudi keçmiş.