əclaf : sif. [ər.] Alçaq, rəzil. [Bəhram:] O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi. Ə.Vəliyev. // İs. mənasında. Ağa, Təbrizdə 5-
1. nəfər əclaf ilə bacarmaq olmur. M.S.Ordubadi.