əfsər : is. [alm. “offizier”dən] Zabit. [Allahverdi:] Əynində əfsər paltarı, düymə- ləri qızıl kimi par-par parıldayır. C.Cabbarlı. Gözəl-gözəl xanımlar əfsərlər ilə qol-qola verib gəzirdilər. Ə.Haqverdiyev. Bir anda bir daraq güllə boşaltdın; Ağzıyla yer qapdı alman əfsəri. S.Vurğun.