əfyun : is. [lat. “opiom”dan] Tiryək. [Nəcəf bəy:] Tiryakınıza lənət, mütrübünüzə lənət, əfyun gəzdirən dərvişlərinizə lənət, yalançı seyidlərinizə, siğəxanlarınıza lənət... N.Vəzirov. Gah sünni deyər ki, şiədir bu; Əfyunə uyub şərabi olmuş. A.Səhhət.