əhvallı : sif. dan.
1. Yaxşı xasiyyətli, xoşagələn, deyib-gülən, xoşsöhbət. Əhvallı adam. Əhvallı kişidir. – [Müdir:] Amma əcəb də əhvallı zabit idi. H.Nəzərli.
2. Varlı, dövlətli, tanqahlı. Əhvallı adam.
3. Yaşlı, hörmətli. İllər boyu silahlarını yerə qoymayan bu əhvallı qocalar deyişədeyişə burada işləmişlər. S.Rəhimov.