əkrəm : sif. [ər.] klas. Kəramətli, comərd, alicənab.