əliallahı : is. Müsəlman təriqətlərindən birinin adı və bu təriqətə mənsub adam.