əmidostu : is.
1. Əmiarvadı yerində işlənən ləqəb. [Şahbaz bəy:] Şərəfnisə, qadan alım, bilirsən ki, əmidostum bu gün nə tufan elədi? M.F.Axundzadə. [Rəşid:] Dünən bizim başımız yaman qarışıq oldu, əmidostu! M.Hüseyn.
2. Özgə qadını hörmətlə çağırmaq üçün işlənən ləqəb. Əmidostu, bu uşaq kimlərdəndir?