əmik : sif. Çox əmilməkdən xarab olmuş, zədələnmiş.