əminlik : is.
1. Sakitlik, əmin-amanlıq, qorxusuzluq.
2. Xatircəmlik, arxayınlıq.