əngəc : is. Su hövzəsindən suyu axıtmaq üçün nov, boru.