ənqa : is. [ər.] klas.
1. Əsatirə görə Qaf (Elbrus) dağında yaşamış əfsanəvi çox iri bir quş; simurq.
2. Adı olub özü olmayan şey haqqında.