əntər : is.
1. Bədəninə nisbətən çox uzun qolları olan meymun. Gözünün üstündə buxara papaq; Əntərə bənzəyir o kor yapalaq. S.Vurğun.
2. məc. Çox çirkin, eybəcər, kifir adam haqqında.