ərizə : is. [ər.] rəs. Bir arzu və ya xahiş ifadə edən məktub, yazılı müraciət. Ərizə vermək. Müdirin adına ərizə yazmaq. – Bir baş çəkin dərdiməndin halına; Ərzə yazsın, qələm alsın əlinə. M.V.Vidadi. [Kərbəlayı:] Hökumətdən narazısınız, ərizə yazın. H.Nəzərli. İkram maarif nazirliyinə ərizəni tək yazmışdı. Ə.Əbülhəsən.