əsərsiz : sif.
1. Təsirsiz, heç bir təsiri olmayan, təsir etməyən, heç bir iz buraxmayan.
2. Heç bir icad və yaradıcılıq məhsulu olmayan, heç bir əsəri olmayan. Əsərsiz yazıçı olmaz. – Arxayın-arxayın gəzmə əsərsiz (z.); Deməsinlər halı pərişan gedir. M.Rahim.