əsbab : is. [ər. “səbəb” söz. cəmi] köhn.
1. Səbəblər, dəlillər; səbəb, dəlil.
2. Silah, yaraq. [Zalxa Tarverdiyə:] Əlbəttə, sənin də yaraq, əsbabın olacaq. M.F.Axundzadə. // Alət, hacət, avadanlıq, ləvazimat.