əslibahar : is. Yaya yaxın açan və gözəl iyli gül. Əslibahar qızılgülə çatmaz.