əsmər : sif. [ər.] Qarabuğdayı, qarayağız. Əsmər qadın. Əsmər bənizli. – Yenə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli; Sən, ey əsmər bənizli! M.Müşfiq. İstərəm şəfqətlə hər səhər, axşam; Əsmər saçlarını sevəm, oxşayam. O.Sarıvəlli.