əsnəşmək : qarş.
1. Bərabər, birlikdə əsnəmək, hamı bir-birinə baxıb əsnəmək.
2. məc. Boş-boşuna vaxt keçirmək.