əsrarəngiz : sif. [ər. əsrar və fars. ...əngiz] Sirli, əsrarlı, sirr ilə dolu; anlaşılmaz. Bu qızın fitnəli və əsrarəngiz gözləri var idi. M.S.Ordubadi. Həyətə girdikdə əsrarəngiz və heyrətamiz sükut insanı vahiməyə salırdı. M.İbrahimov.