ətsiz : sif.
1. Arıq, əti az. Ətsiz qoyun.
2. Ətdə bişməmiş, əti olmayan. Ətsiz xingal. Ətsiz xəmiraşı. Ətsiz şorba. Ətsiz xörək.