əvəzçilik : is.
1. Eyni zamanda bir neçə vəzifə aparma, eyni zamanda bir neçə yerdə qulluq etmə. Əvəzçilik işin keyfiyyətinə ziyan vurur. Əvəzçiliklə mübarizə.
2. İntiqamçılıq, əvəz çıxmağa çalışma.