əyə : bax adə. [Kürd Musa:] Murad! Əyə, .. sənin yaxşı səsin var; Onun sözlərindən bir oxu, barı! S.Vurğun. [Koxa:] Əyə, uşaq-uşaq danışma, ballı xəşildən səni buraxdı yoxdur, – dedi. S.Rəhimov.
əyə 2: is. xüs. Əyələmək üçün işlədilən polad alət; suvand.
əyə 3: is. mif. məh. Hami ruh.