əyar : is. [ər.]
1. Qiymətli metalın saflıq və xalislik dərəcəsi. Üzüyün əyarı. Qızıl pulun əyarı.
2. Düzgünlük, dəqiqlik.