əyyaş : is. [ər.] Vaxtını eyş-işrətlə, sərxoşluqla keçirən adam, içki düşkünü. ..Əyyaşların yurdu sayılan “Metropol” otelində bu gecə fövqəladəlik vardı. M.S.Ordubadi. ..Ara-sıra rast gəldiyi gecə əyyaşlarının hay-küyü [Məhbusinin] nəzərini cəlb edə bilmirdi. M.İbrahimov.