əzmələmək : f.
1. Əli ilə əzmək, əzişdirmək.
2. məc. Döymək, kötəkləmək. Ara yerdə uşağınızı o imansız belə əzmələdi. S.Rəhimov.