ağıryana : sif. dan.
1. Münasib, yaraşa ləyaqətli. Ağıryana paltar.
2. Ağır, ciddi. Ağıryana adam.