ağlabatan : sif. Ağıl qəbul edə bilən, inanıla bilən, mümkün ola bilən; məqsədəuyğun. Ağlabatan söz. Ağlabatan təklif. – [Hikmət İsfahani:] ..Sənin sözün ağlabatan sözdür. M.İbrahimov. Gəldiyev ağlabatan söz danışırdı. Mir Cəlal.