aşındırmaq : f. xüs.
1. Kimyəvi üsulla və ya sürtüb oymaq vasitəsilə çuxurlatmaq, naxış açmaq.
2. Bir şeyin üzərindəki yazını, naxışı və s.-ni silmək, yox etmək.