aşina : is. və sif. [fars.] klas.
1. Məlumatlı, vaqif, tanış, xəbərdar, bələd. _ Aşina olmaq – tanış olmaq, bələd olmaq.
2. Dost, yaxın yoldaş. Görən kim oldu bu gülşəndə aşinası gülün? X.Natəvan. Biganələrlə çünki olur aşina könül; Kaş olmayaydım ol güli-bixarə aşina. S.Ə.Şirvani. Gördüm əğyarın aşinaları var; Vətəni, qövmü əqrəbaları var. A.Səhhət.