aşkarca : zərf (bəzən aşikarca şəklində də təsadüf edilir). bax aşkara. Gəldiyev Muxtarı görəndə yanındakıları aşkarca qovdu. Mir Cəlal.