aşura : is. [ər.] din. Məhərrəm ayının 10-cu günü (İmam Hüseynin qətl olunduğu gün). Aşura günü tək bir səhər çağı; Yığdı ərradəyə övrət-uşağı. Q.Zakir. Təbriz xalqı aşuradan qırx gün keçənə qədər təziyə saxlardı. M.S.Ordubadi. Aşura günü [adamlar] nə istəsə və hansı dustağı istəsələr, vəlahəzrət onlara bağışlayır. P.Makulu.