abırlanmaq : f. dan.
1. Bərk danlanmaq, töhmətlənmək, məzəmmətlənmək.
2. Layiqli bir şəkil almaq, düzəlmək, lazımi şəklə düşmək.