abadan : bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. (Ata. sözü). _ Evin abadan – bax ev.