abak : is. [yun.]
1. arxit.
2. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi.
3. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi.