aberrasiya : is. [lat.] fiziol.
1. Həqiqətdən yayınma.
2. məc. Göz aldanması.