abidanə : zərf [ər. abid və fars. ...anə] Abid kimi, özünü abidə oxşadaraq.