abort : is. [lat.] tib. Hamiləliyin təbii və ya süni surətdə dayandırılması.