abriz : is. [fars.] köhn. Çirkli su tökülən yer, çirkab yeri. // Ayaqyolu.