absolyut : is. [lat. absolutus – şərtsiz] fəls. bax mütləq 3-cü mənada.