acılıca : is. bot. Bəzi növlərindən dərman hasil edilən çoxillik ot bitkisi.