acılaşdırılmaq : məch. Acı edilmək, dadı acı bir hala gətirilmək.