açım : is. Açılma zamanı, açılma müddəti (pambığın və s. bitkilərin).