acıqovuq : is. bot. Zəncirotu, qabsındıran (çoxillik ot).